I. INFORMACIÓ GENERAL
En compliment amb el deure d’informació disposat en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la
Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) d’11 de juliol, es faciliten a continuació les següents
dades d’informació general d’aquest lloc web:
La titularitat d’aquest lloc web, www.aflamas.com, (d’ara endavant, Lloc web) l’ostenta: Aflama 2019 SL,
amb NIF: B67331439, i les dades de contacte del qual són:
Adreça: c/ Loreto, 32 Baixos 2a
Telèfon de contacte: 647 74 18 95
Email de contacte: info@aflamas.com
II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS
L’objecte de les condicions: El Lloc web
L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant, Condicions) és regular l’accés i
la utilització del Lloc web. A l’efecte de les presents Condicions s’entendrà com a Lloc web: l’aparença
externa de les interfícies de pantalla, tant de manera estàtica com de manera dinàmica, és a dir
, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en les interfícies de pantalla com en
l’arbre de navegació (d’ara endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que en el seu cas
ofereixi als Usuaris (d’ara endavant, Serveis).
Restaurant d’alta cuina es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ,
la presentació i configuració del Lloc web i dels Continguts i Serveis que en ell poguessin estar
incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Restaurant d’alta cuina pugui
interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en el Lloc web o l’accés
a aquests.
L’accés al Lloc web per l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari
hagi de proporcionar una contraprestació per a poder gaudir d’això, excepte en el relatiu al cost de
connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagués
contractat l’Usuari.
La utilització dels Continguts no requereix prèvia subscripció o cap registre.
L’Usuari
L’accés, la navegació i ús del Lloc web, així com pels espais habilitats per a interactuar entre
els Usuaris, i l’Usuari i Restaurant d’alta cuina, com els comentaris i/o espais de blogging,
confereix la condició d’Usuari, per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc web,
totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació
de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la
rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc web.
El Lloc web de Restaurant d’alta cuina proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades.
L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per a realitzar un ús correcte del Lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà
a:
Un ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades ofertes per Restaurant d’alta cuina
sense que sigui contrari al que es disposa per les presents Condicions, la Llei, la moral o l’ordre
públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix
funcionament del Lloc web.
La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari en els formularis estesos
per Restaurant d’alta cuina per a l’accés a uns certs Continguts o Serveis oferts pel Lloc web
. En tot cas, l’Usuari notificarà de manera immediata a Restaurant d’alta cuina sobre
qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis,
com ara, però no sols, el robatori, extraviament, o l’accés no autoritzat a identificadors i/o
contrasenyes, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació.
Restaurant d’alta cuina es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que
vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes,
pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o
que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació.
En qualsevol cas, Restaurant d’alta cuina no serà responsable de les opinions abocades pels
Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que pugui haver-hi.
El mer accés a aquest Lloc web no suposa entaular cap mena de relació de caràcter comercial entre
Restaurant d’alta cuina i l’Usuari.
Sempre en el respecte de la legislació vigent, aquest Lloc web de Restaurant d’alta cuina es dirigeix a
totes les persones, sense importar la seva edat, que puguin accedir i/o navegar per les pàgines del Lloc web.
El Lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. Restaurant d’alta cuina no
assegura que el Lloc web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui totalment o parcialment. Si l’Usuari
resideix o té el seu domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar en el Lloc web el farà
sota la seva pròpia responsabilitat, haurà d’assegurar-se que tal accés i navegació compleix amb la
legislació local que li és aplicable, no assumint Restaurant d’alta cuina cap responsabilitat que
es pugui derivar d’aquest accés.
III. ACCÉS I NAVEGACIÓ EN EL LLOC WEB:
EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
Restaurant d’alta cuina no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc web, ni dels
Continguts o Serveis. Restaurant d’alta cuina farà tot el possible pel bon funcionament del
Lloc web, no obstant això, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc web no vagi a ser
ininterromput o que estigui lliure d’error.
Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual pugui accedir-se a través d’aquest
Lloc web, estigui lliure d’error o causi un mal al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari.
En cap cas Restaurant d’alta cuina serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis
de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i l’ús del Lloc web, incloent-se, però no
limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.
Restaurant d’alta cuina tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als
usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc web. En particular, no es fa responsable de cap manera
de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.
IV. POLÍTICA D’ENLLAÇOS
S’informa que el Lloc web de Restaurant d’alta cuina posa o pot posar a la disposició dels
Usuaris mitjans d’enllaç (com, entre altres, links, bàners, botons), directoris i motors de cerca
que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.
La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca en el Lloc web té per objecte facilitar
als Usuaris la cerca d’i accés a la informació disponible en Internet, sense que pugui considerar-se
un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita d’aquests.
Restaurant d’alta cuina no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i/o
serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.
Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs
aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
Restaurant d’alta cuina en cap cas revisarà o controlarà el contingut d’altres llocs web, així com
tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre
material existent en els referits llocs enllaçats.
Restaurant d’alta cuina no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin
produir-se per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i
serveis dels llocs web no gestionats per Restaurant d’alta cuina i que siguin enllaçats en aquest
Lloc web.
L’Usuari o tercer que realitzi un enllaç des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web al Lloc web
de Restaurant d’alta cuina haurà de saber que:
No es permet la reproducció —totalment o parcialment— de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc web
sense autorització expressa de Restaurant d’alta cuina.
No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc web de
Restaurant d’alta cuina, ni sobre els Continguts i/o Serveis d’aquest.
A excepció de l’enllaç, el lloc web en el qual s’estableixi aquest enllaç no contindrà cap
element, d’aquest Lloc web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol,
excepte autorització expressa de Restaurant d’alta cuina.
L’establiment de l’enllaç no implicarà l’existència de relacions entre Restaurant d’alta
cuina i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de Restaurant d’alta
cuina dels continguts, serveis i/o activitats oferts en aquest lloc web, i viceversa.
V. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Restaurant d’alta cuina per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat
intel·lectual i industrial del Lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol
enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips,
combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador
necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per consegüent, obres protegides com a
propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa
espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits
per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden
expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat
de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats
comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Restaurant d’alta
cuina.
L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de Restaurant d’alta
cuina. Podrà visualitzar els elements del Lloc web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en
el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament,
per al seu ús personal. L’Usuari, no obstant això, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu
de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el Lloc web.
En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels Continguts del Lloc web suposi una
violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a
Restaurant d’alta cuina a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest
Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.
VI. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I
JURISDICCIÓ
Restaurant d’alta cuina es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri
necessàries per la utilització indeguda del Lloc web i Continguts, o per l’incompliment de les presents
Condicions.
La relació entre l’Usuari i Restaurant d’alta cuina es regirà per la normativa vigent i d’aplicació
en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o a l’aplicació
d’aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària
sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.
Aquest document d’Avís Legal i Condicions Generals d’ús del lloc web ha estat creat mitjançant el
generador de plantilla d’avís legal i condicions d’ús en línia el dia 20/04/2022.